Ankety

Bylo vaše doručení naplánováno?


20% dodávek je naplánováno nejčastěji pro pohodlí a pohodlí nebo někdy ze zdravotních důvodů. Byl to váš případ?

Bylo vaše doručení naplánováno?

Ano, podle mého přáníAno, podle přání mateřství Ne

hlasování

<Výsledky>